T2xC10 Jordi Borràs creua "El llindar" El llindar
15
30
Velocidad
1x