Com s'ha fet "El segrest" El segrest
15
30
Velocidad
1x